FANDOM


1. Hyper-V:lle asennettujen virtuaalikoneiden kokoonpanoasetuksia pääsee muokkaamaan kun klikkaa ensin asennettua konetta hiiren oikealla näppäimellä Hyper-V Managerin aloitusikkunassa ja valitsee Settings.

 • 1. Virtuaalipalvelimen asetukset Hyper-V Managerilla
 • 2. Add hardware-kohdassa voit lisätä esim. verkkokortteja
 • 3. BIOS-kohdassa voit muuttaa virtuaalikoneen käynnistysjärjestystä
 • 4. Memory-kohdassa voit muuttaa keskusmuistin määrää
 • 5. Processor-kohdassa voit muuttaa prosessorin käyttöasetuksia
 • 6. IDE Controller: Voit asettaa levyasemia
 • 6.1 Virtuaalikovalevyn sijainti

2. Add Hardware -kohdasta voit lisätä virtuaalikoneeseen uusia SCSI-ohjaimen, kovalevyjä, verkkokortteja tai grafiikkakortin.

3. BIOS-asetuksissa voit vaihtaa tietokoneen käynnistysjärjestystä siirtelemällä kohteita nuolilla.

4. Memory-kohdassa voit hallita virtuaalikoneen keskusmuistia. Memory Weight -kohdan palkilla voit vaikuttaa siihen miten paljon muistia käytetään valittuun koneeseen verrattuna muihin käynnissä oleviin virtuaalikoneisiin.


5. Processor-kohdassa voit valita montako prosessoria virtuaalikoneella on käytössä ja kuinka paljon prosessoritehoja on käytössä eri virtuaalikoneiden välillä. Oletuksena prosessoreita on yksi, mutta lukua voi vaihtaa jos fyysisessä laitteistossa on käytössä useampi prosessori.

 • 7. Verkkokortin asetukset ovat Network Adapter -kohdassa
 • 8. Sarjaportit ovat COM1 ja COM2
 • 9. Diskette Drive -kohtaan voi asettaa virtuaalilevykkeen
 • 10. Hallinta-asetukset Management-kohdassa

6. IDE Controller -kohtiin voit lisätä joko virtuaalikovalevyn tai DVD-aseman. Kovalevyn ja aseman oletuskansioita ja aktiivisuutta voit muuttaa niiden omissa kohdissa.

7. Verkkokortin asetuksille on varattu oma Network Adapter -ikkuna. Voit vaihtaa täällä verkon MAC-osoitetta ja virtual LAN:n asetuksia.

8. Diskette Drive -kohtaan voit asettaa virtuaalisen levykkeen.

9. COM- eli sarjaportit mahdollistavat virtuaalikoneen kommunikoimisen isäntäkoneen kanssa.

10. Management-kohdasta löytyy virtuaalipalvelimen hallintasetuksia.

Name: Virtuaalikoneen nimi Integration Services: Käytössä olevien virtuaalikoneen integrointipalveluiden (esimerkiksi backupin ottaminen) tila

Hyper-V error

Jos Biosista on asetettu virtualisointi asetukset väärin ilmenee tällainen ikkuna hyper-V:tä avattaessa.

Snapshot File Location: Snapshotin sijainti

Automatic Start Action: Virtuaalipalvelin voidaan määritellä käynnistymään yhtäaikaisesti Hyper-V Managerin tai isäntäkoneen kanssa.

Automatic Stop Action: Virtuaalipalvelin voidaan määritellä sammumaan yhtäaikaisesti isäntäkoneen kanssa.


Lähteet: Kivimäki J. 2009. Windows Server 2008 R2 – Tehokas Hallinta. Helsinki: Readme.fi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.