Määritelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pilvipalvelut on toimintamalli, joka mahdollistaa vapaan pääsyn vapaasti konfiguroitaviin ja skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä helposti ja nopeasti. National Institute of Standards and Technology (myöh. NIST) määrittelee yleisen käsittelyn lisäksi viisi ominaisuuspiirrettä pilvipalveluille: nopea joustavuus, resurssien yhteiskäyttö, itsepalvelullisuus, päätelaiteriippumattomuus ja tarkka resurssien käyttö ja valvonta.

Pilvipalveluista ei ole yhtä ainoaa hyväksyttyä määritelmää, vaan pilvipalvelu on kielikuva, joka viittaa internetissä sijaitsevaan palveluun. Sillä ei myöskään tarkoiteta pelkästään ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamia palveluita ja tätä varten NIST on määritellyt neljä tapaa pilvipalvelun käyttöönottoon: yksityisessä pilvessä pilvipalvelu on organisaation omistuksessa, yhteisöllisessä pilvessä pilvipalvelu on usean organisaatioiden yhteiskäytössä ja -omistuksessa, julkisessa pilvessä pilvipalvelu on palveluntarjoajan hallussa ja se on saatavilla halukkaille maksua vastaan ja hybridipilvessä yhdistyy edelliset eli osa palvelusta on yksityistä ja osa julkista.

Jericho Forum on myös esittänyt kuutiomallin pilvipalveluiden käyttöönotosta, joka on laajempi kuin NIST:n määritelmä. Sisäinen-ulkoinen -ulottuvuus tarkastelee palvelun fyysisen laitteiston sijaintia (onko organisaation vai palveluntarjoajan tiloissa). Suljettu-avoin -ulottuvuus tarkastelee, perustetaanko palvelu avoimiin standardeihin vai suljettuihin järjestelmiin. Rajattu-ei rajattu -näkökulmana on, että toimiiko organisaation palvelu organisaation ja ulkopuolisten palveluiden kanssa vuorovaikutuksen mahdollistaen vai pelkästään organisaation sisällä palomuurin suojissa ja palomuurin ulkopuolella esim. VPN:n avulla. Itse tuotettu-ulkoistettu -näkökulma taas on se, että toimiiko palvelu oman henkilöstön vai ulkoisen palveluntarjoajan toimesta.

Käsite[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhyesti sanottuna pilvipalvelut tarkoittavat ICT-markkinoiden palvelullistamista. Pilvipalvelu on käsitteenä uusi, vaikka jo 1960- luvulla tietojenkäsittelytieteilijä McCarthy ennusti, että tulevaisuudessa tietotekniikkaa tarjottaisiin palveluna. Tietotekniikan palvelullistamista kutsutaan käsitteellä Utility Computing ja sen perusajatus on jaella tietotekniikkapalveluita samalla periaatteella kuin sähköä. Ennen oli tavanomaista, että yritykset tuottivat oman sähkönsä, nykyään taas yrityksillä on omat palvelimet. Kehityksen jatkuessa tullaan menemään siihen, että yritykset siirtävät palvelunsa omilta palvelimilta pilveen, niin kuin sähkön tuotanto siirtyi sähköyhtiöille. Pilvipalveluiden yleistymistä hidastaa tietoturva- jaluotettavuus riskit. Luotettavuutta näihin palveluihin ei todellakaan lisää erilaiset tietomurrot, joita tapahtuu nykyään vähän väliä. Vasta kun tietoturva ja luotettavuus saavuttavat riittävän tason, massat siirtyvät käyttämään näitä palveluita.

Lähteet Salo I, 2010. Cloud computing - palvelut verkossa. Jyväskylä, WSOY - Docendo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.