FANDOM


Pilvipalveluiden arkkitehtuuri Muokkaa

Palvelin Muokkaa

Palvelimeksi voidaan luokitella tietokoneessa suoritettava palvelinohjelmisto tai tällaista ohjelmistoa suorittava tietokone. Palvelinohjelmistoja ovat mm. IIS, Apache HTTP Server sekä MySQL. Palvelinkoneita on laaja valikoima kortti-, teline- ja tornikoneita

Palvelinkeskus Muokkaa

Laitteiston ja ohjelmistojen kokonaisuus johon kuuluu palvelintietokoneiden ja -ohjelmistojen, tietoliikenteen, kuorman tasauksen, tietoturvan, valvonnan ja muun palvelinten toiminnan Voi sijaita oman yrityksen tiloissa, ulkoistamispalveluita tarjoavan yrityksen tai pilvipalveluntarjoajan tiloissa Palvelin keskus

Yksityinen pilvi Palvelut toimitetaan yrityksen oman intranetin kautta palomuurin sisäpuolella. Yritys voi myös hankkia oman pilven mutta laitteistot ja palvelut tarjotaan palveluntarjoajan konesalista.

Julkinen pilvi Julkinen pilvi on tietokonekapasiteetin ja -palvelujen ostamista/hyödyntämistä joustavasti palveluna internetin välityksellä

Pilvipalveluihin siirtymistavat

Yrityksen on parasta ennen siirtymistä milleen pilvipalveluiden osa-alueelle siirtymistä selvittää mitä vaatimuksia se tietoliikenneyhteyksille asettaa ja että nämä vaatimukset täyttyvät.

Yrityksen oma ICT-infrasfruktuuri ja sen kytkeytyminen pilvipalveluihin

Muodustuu hallinnassa olevista ohjelmistoista ja laitteistoista päätelaitteista palvelimiin tietoliikenneyhteyksineen

ICT-infrastruktuurin palvelujen täysi tai osittainen muuttaminen pilvipalveluiden piirteiden mukaiseksi toimintamalliksi. Tätä sanotaan yksityiseksi pilveksi/yhteisölliseksi pilveksi jos tehty toisen organisaation kanssa toimittaessa

Kehitystyökalut: Windows Azurelle, Google AppEnginelle ja Salesforce.comille on olemassa omia kehitystyökaluja

Päätelaitteet ja asiakassovellukset Muokkaa

Päätelaitteet ovat kiinteitä tai mobiileja laitteita jotka ovat verkkoyhteydellä varustettuja.

-Kevyt asiakaspääte (thin client) = Päätelaitteet joilla saadaan vain hyvin rajoitetut toiminnalisuudet kuten vain käyttöliittymän etäpalveluiden käyttö.

-Normaali asiakaspääte (rich client) = kutsutaan päätelaitteita, joilla voidaan suorittaa vaativiakin tehtäviä itsenäisesti kuten pöytäkoneet.

-Mobiili päätelaite = Älypuhelimet, Tabletit, Kannettavat

Asiakasovellus on päätelaitteeseen asennettu sovellus joka tarjoaa käyttölittymän palveluiden käyttöön. Asiakassovelluksena toimii usein internetselain, mutta palveluntarjoajan palveluiden käyttäminen vaatii erillisen sovelluksen päälaitteeseen. Pilvipalvelut saattavat myös tarjota laajennuksia jo nykyiseen sovelukseen. Jolloin itse sovellus on työkoneella, ja se käyttää tarvittaessa pilvipalveluiden kapasiteettiä.

Internetselaimet Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

Internetselaimien ominaisuudet asiakassovelluksena:

+Käyttöliittymä tuttu kättäjälle, ei tarvitse asentaa uutta ohjelmaa, palveluntarjoajan ei tarvitse huolehtia asiakasohjelman tuottamisesta, tietoturvasta, tai muusta

Erillisen asiakasohjelmien ominaisuudet asiakassovelluksena

+Suurempi kontrolli palveluntarjoajalle.

-Vaatii käyttäjiltä ohjelman asentamista, käyttöönotto vaatii enemmän koulutusta kuin selainpohjainen ratkaisu. palveluntarjoajalle tulee lisäkustannuksia kokonaisratkaisun tuottamiseen, vaatii enemmän ylläpidolta

Näiden kahden välimuotoja on esimerkiksi selainlaajennus, kuten Adobe Flash tai Microsoft Silverlight nojaava ratkaisu. Tai sovellus joka toimii osana internetselainta, kuten esim. XBAP, joka valitettavasti ei toimi kaikilla internetselaimilla.

Virtualisointi tekniikkana mahdollistaa laitteiston- ja ohjelmistoresurssien yhteiskäytön ja korkeat käyttöasteet.

Arkkitehtyyri1

Kuvassa näkyy pilvipalveluiden tarjoajan ja käyttäjän vastuu. Vastuu ja vapaus kasvaa kun siirrytään SaaS-mallista Iaas-malliin

-Pilvipalvelu-malleja on kolme: IaaS, PaaS & SaaS. Näistä kolmesta IaaS-vaihtoehto on joustavin mutta myös vaativin. Käyttäjä voi käyttää haluamiaan ohjelmia virtuaalikoneella, mutta jos palveluntarjoaja antaa käyttäjälle virtuaalikoneiden lisäksi fyysisiä palvelimia niin silloin käyttäjän joustavuus suurenee. Vapauden mukana tulee kuitenkin vastuuta. Käyttäjä itse on vastuussa asioista, jotka ovat PaaS-mallissa automatisoitu. Vastuu esim. tietoturvasta ja skaalautuvuudesta on suurempi. PaaS-malli on rajoittuneempi, mutta se tarjoaa vastineeksi helpotusta edellä mainittuihin ja samankaltaisiin tehtäviin. [SaaS SaaS] on eniten rajoitettu, mutta myös vähiten käyttäjältä aktiivisuutta vaativa.

Tietoliikenneyhteydet, yrityksen ulkoisille tietoliikenneyhteyksille kasvavia. vaatimuksia.Tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus, kapasiteetti, ja tietoturvallisuus on oltava riittävän korkealla tasolla pilvipalveluiden kasvaviin tarpeisiin.

Lähteet http://www-05.ibm.com/fi/solutions/cloud/ Salo I. 2010. Cloud computing, palvelut verkossa. Jyväskylä: WSOY – Docendo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.