FANDOM


Virtualisointi Muokkaa

Virtuaalityopoyta

Tietokone on yhteydessä palvelimeen, jonka kautta saadaan virtualisoitu työpöytä.

Virtualisoinnilla tarkoitetaan tekniikkaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniset piirteet piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä, jotka käyttävät näitä resursseja. Ja näin ollen yksi fyysinen resurssi (esimerkiksi palvelin, käyttöjärjestelmä, sovellus tai tallennusväline) voi toimia useana loogisena resurssina, tai useat fyysiset resurssit (kuten tallennuslaitteet ja palvelimet) näkyvät yhtenä loogisena resurssina.Palvelinvirtualisointi (Server Virtualization) Muokkaa

Yhdessä laitteessa ajetaan useita käyttöjärjestelmiä itsenäisinä virtuaalikoneina. Palvelinten virtualisoinnilla vajaakäytössä oleva kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön ja palvelinympäristö skaalautumaan tarpeen mukaan. Palvelinten virtualisoinnilla tarkoitetaan käyttöjärjestelmien ja raudan kytköksen erottamista toisistaan.

Virtualisointi tuo skaalautuvuutta ja tasaa kuormaa, kun tehot palvelimista käytetään tasaisesti: jos yhden palvelimen CPU- kuorma on maksimissa, tasataan kuormaa siirtämällä joku palveluista toiseen palvelimeen, jossa on vapaita resursseja. Lisää vikasietoisuutta saadaan korkean käytettävyyden ratkaisuilla: jos fyysinen palvelin hajoaa, siinä pyörineet palvelut siirtyvät automaattisesti toiseen palvelimeen.

Palvelinten virtualisointi säästää myös tilaa ja sähköä, koska palvelimien kappalemäärä vähenee. Kun CPU-kuorma fyysisessä palvelimessa on keskimäärin 20 %, virtualisoimalla voidaan ajaa esimerkiksi 4 palvelinta yhdellä raudalla.

Sovelluksien virtualisointi (Application Virtualization) Muokkaa

Ohjelmat kapsuloidaan erilleen alla alevasta käyttöjärjestelmästä. Täysin virtualisoitua ohjelmaa ei asenneta perinteisellä tavalla, vaikkakin se ajetaan niin kuin se niin tehtäisiin.

Sovellusten virtualisoinnnin hyötyjä ovat:

- Voit käyttää sovellusta paikasta ja ajasta riippumatta.

- Ei laajoja ja kalliita ohjelmistopäivityksiä, kun voi keskittyneesti päivittää sovellukset.

- Päälaiteriippumattomuus, voit käyttää käyttöjärjestelmästä ja laitteesta rippumattomia sovelluksia.

- Suojelee päätelaitetta huonoilta sovelluksilta eristämällä sovelluksen käyttöjärjestelmästä.

- Ohjelmien välisiltä conflicteiltä vältytään koska sovellukset kapsuloidaan erilleen.


Sovellusvirtualisointi ohjelmia ovat mm.

- WMware ThinApp

- Microsoft App-V


Tallennustilan virtualisointi (Storage Virtualization) Muokkaa

Tallennustilan virtualisoinnissa on ideana, että tallennustila sijaitsee jossain muualla kuin organisaation omassa lähiverkossa. Virtuaalinen tallennustila näkyy fyysisessä järjestelmässä aivan kuin se olisi siinä kiinni, vaikka se saattaa sijaita jopa eri paikkakunnalla. Tallennustilan virtualisoinnissa käytetään useimmiten SAN-verkkoja, joka tarkoittaa sitä, että virtuaalinen tallennustila on liitettynä organisaation omaan verkkoon nopeaa valokuitua käyttäen.

Kuten kaikessa virtualisoinnissa, myös tallennuksessa on kyse abstraktiotason nostamisesta. Fyysiset tallennuslaitteistot ja niiden tekniset ominaisuudet peitetään virtualisointikerroksen alle, jolloin tallennustilaa voidaan laajentaa, yhdistellä ja siirrellä joustavammin kuin käsiteltäessä erillisiä laitteistoja suoraan niiden omien hallintaohjelmien avulla.

Jos palvelinten datat pitää siirtää tallennusalustalta toiselle käsityönä, palvelimet on ajettava alas siirtoa varten. Virtualisoidussa tallennusympäristössä huollot ja migraatiot voidaan tehdä taustatoimintona ajamatta palvelimia alas.


Lähteet:

Atea Finland Oy, Palvelinvirtualisointi, 2.9.2012 http://www.atea.fi/ratkaisumme/konesaliympaeristoe/palvelinvirtualisointi.aspx

Juha-Matti Mäntylä, Virtualisointi mullistaa tietotekniikan, 2.9.2012 http://www.tietoviikko.fi/cio/virtualisointi+mullistaa+tietotekniikan/a192316

Koivisto, J. 2007 Virtualisointi kotikäyttäjän kannalta. Kajaani

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.