FANDOM


Erilaisia pilvipalvelutyyppejä on olemassa jo useita ja ne tulevat kasvattamaan suosiotaan huomattavasti tulevien vuosien aikana. Yritysten ja yksityisten henkilöiden käyttämät pilvipalvelut voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan.

IaaS-palvelut (Infrastructure as a service) Muokkaa

IaaS-palvelut ovat pilvessä sijaitsevia normaalisti fyysisiä IT-laitteita, esimerkiksi konesaleja ja tallennustilaa. IaaS-palvelut ovat erityisesti yritysten suosiossa, sillä niiden käyttö on usein yritykselle halvempaa kuin oman fyysisen hankinnan tekeminen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi:

Amazon EC2 - Tarjoaa asiakkaalle maksullista laskentakapasiteettia virtuaalitietokoneiden avulla. Lisäpalveluina on saatavilla esimerkiksi tallennustilaa ja tiedostonjakopalveluita.

Google Computer Engine - Google tarjoaa edullisia virtuaalikoneita esimerkiksi suurten prosessien käsittelyyn.

Rackspace - Monipuolinen pilvipalvelutarjoaja erityisesti servereitä varten.

PaaS-palvelut (Platform as a service) Muokkaa

Ohjelmistokehittäjille suunnatut PaaS-palvelut tarkoittavat pilvessä sijaitsevia kehitysalustoja, jolloin kehittäjät voivat keskittyä enemmän oman sovelluksensa luomiseen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi:

Google App Engine - Googlen oma sovelluskehitysalusta

Windows Azure - Microsoftin oma kehityalusta, josta saatavilla myös ilmainen kokeiluversio.

Salesforce Platform - Salesforcen web- ja sovelluskehitysalusta.

SaaS-palvelut (Software as a service) Muokkaa

SaaS-palvelut ovat tavallisille kuluttajille ehkä tutuimpia. Ne ovat esimerkiksi nettiselaimen tai ladattavan clientin kautta käytettäviä toimisto-ohjelmia. Näin kuluttajalle ohjelmien käyttö on helppoa ja samalla säästyy kiintolevytilaa, kun ohjelmat sijaitsevat pilvessä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi:

Google Drive - Googlen ilmaiset pilvessä toimivat toimisto-ohjelmat ja tallennustila.

Office 365 - Microsoftin pilvessä käytettäviä toimisto-ohjelmia, saatavilla ilmainen kokeiluversio.

iCloud - Applen oma erityisesti iOS- ja Mac-laitteille tarkoitettu palvelu.

Lähteet: Salo, I. 2010. Cloud computing - palvelut verkossa. Jyväskylä: WSOY - Docendo.

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.