FANDOM


Palvelinvirtualisointi: Yhdessä laitteessa ajetaan useita käyttöjärjestelmiä itsenäisinä virtuaalikoneina. Palvelinten virtualisoinnilla vajaakäytössä oleva kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön ja palvelinympäristö skaalautumaan tarpeen mukaan. Palvelinten virtualisoinnilla tarkoitetaan käyttöjärjestelmien ja raudan kytköksen erottamista toisistaan.

Virtualisointi tuo skaalautuvuutta ja tasaa kuormaa, kun tehot palvelimista käytetään tasaisesti: jos yhden palvelimen CPU- kuorma on maksimissa, tasataan kuormaa siirtämällä joku palveluista toiseen palvelimeen, jossa on vapaita resursseja. Lisää vikasietoisuutta saadaan korkean käytettävyyden ratkaisuilla: jos fyysinen palvelin hajoaa, siinä pyörineet palvelut siirtyvät automaattisesti toiseen palvelimeen.

Palvelinten virtualisointi säästää myös tilaa ja sähköä, koska palvelimien kappalemäärä vähenee. Kun CPU-kuorma fyysisessä palvelimessa on keskimäärin 20 %, virtualisoimalla voidaan ajaa esimerkiksi 4 palvelinta yhdellä raudalla.

Virtualisointipalvelupieni

Virtualisointi ratkaisu pienen organisaation tarpeisiin

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.