Internet mahdollistaa monien eri laitteiden kommunikoinnin keskenään.

Pilvipalvelut käyttävät selainpohjaisia käyttöliittymiä tavoittaakseen asiakkaat mistä vain, milloin vain. Selainpohjaiset käyttöliittymät monipuolistavat asiakkaiden käyttökokemusta.

Web-standardit ovat määritelty joukko teknisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat internetin toiminnan. Ilman niitä käytettävyys, yhteensopivuus ja toiminnallisuus ongelmat olisivat arkipäivää.

Yksi keskeisimpiä toimijoita web-standardien kehittämisessä on World Wide Web Consortium (W3C), joka toimii kansainvälisenä yhteisönä standardien kehityksessä. Standardeja ovat mm. HTML, XHTML, CSS ja XML. Esimerkiksi HTML atribuutti !DOCTYPE määrittää mitä standardia käyttää ja välittää tiedon selaimelle.(Salo 2010, 43.)

Internetselain muuttaa webbisivut ihmiselle luettavaan muotoon. Selain käyttää web-palveluita useimmiten HTTP-protokollan kautta tai salatun HTTPS-protokollan kautta. Selain pystyy toistamaan multimediaa laajennusten avulla esimerkiksi Flashilla.(Salo 2010, 45-48.)

Interaktiivisuutta nettisivuille saa käyttämällä JavaScriptiä. JavaScript toimii osittain serveriltä ja päätelaitteelta. Moni interaktiivinen pilvipalvelu käyttää JavaScriptiä tuomaan asiakkaalle monipuolista ja nopeaa käyttökokemusta.'

Vanhempien selaimien käyttäminen on tietoturva riski, joten aina kannattaa suosia uutta. Verkkosovelluksien kehityksessä työ on hankalampaa ja hitaampaa mitä useampia omia, ei standartoituja ratkaisujaan tukeva selain joudutaan huomioimaan.(Salo 2010, 45-48.)

Tiedonsiirtonopeus rajoittaa verkkopalveluiden käyttöä. Internetyhteys on välttämätön verkkopalveluiden käyttöönsä. Vaikka internetyhteys on, nopeuden on vastattava tarvetta. Pilvipalvelut vaativat järjettömät määrät kaistaa. Langattomat yhteydet, kuten WLAN ja 3G, ovat yleistyneet valtavasti kannettavien laitteiden kuten läppäreiden, tablettien ja puhelinten myötä.(Salo 2010, 48-50.)

Lähteet: Salo I. 2010. Cloud computing, palvelut verkossa. Jyväskylä: WSOY – Docendo. http://www.w3schools.com/web/web_standards.asp (29.8.2012)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.