FANDOM


Virtuaaliverkot Muokkaa

Virtuaaliverkot ovat helppo tapa jakaa verkkoa dynaamisesti pienempiin osiin. Verkon käyttäjien luokittelu ryhmiin ilman fyysistä rajaa, jolloin itse käyttäjä voi olla fyysisesti missä päin verkkoa ja silti hänen verkkoasetuksensa pysyvät samoina.

Hyper-V tukee kolmenlaista virtuaaliverkkorakennetta, externalia, internalia ja privatea.

Kyseiset kolme eri virtuaaliverkkotyyppiä voidaan luoda ja poistaa Virtual Network Managerin kautta, näistä external on ainoa joka on sidottu fyysiseen verkkosovittimeen. External- ja internal -virtuaaliverkolle voi erikseen määritellä eriytetäänkö liikennettä käyttämällä virtuaalilähiverkkotekniikkaa, VLAN:ia. Virtual Network Managerin globaaleissa asetuksissa voidaan määritellä virtuaalikoneiden verkkosovittimien yksilöivät MAC -osoitealueet.

MAC -osoitealueen määrittäminen on tarpeellista siinä tilanteessa, jos ympäristössä on useampi Hyper-V -palvelin samassa aliverkossa. Tällä tavalla pystytään estämään mahdollinen ristiriita jos samassa aliverkossa on yksi tai useampi virtuaalikone samalla MAC -osoitteella.

External- ja internal -virtuaaliverkkojen tapauksessa, Virtual Network Manager luo isäntäkoneelle kyseisille verkkotyypeille verkkokortit. Luodut verkkokortit löytyvät fyysisten verkkokorttien tavoin isäntäkoneen Network Connections -näkymästä. Kuten fyysisten verkkokorttien, myös Virtual Network Managerin luomien verkkokorttien asetuksia voi jälkikäteen muokata.

Virtuaaliverkkoja voi olla lukematon määrä ja yhdessä virtuaaliverkossa voi olla enintään 512 virtuaalikonetta. Virtuaaliset verkkosovittimet eivät tue langatonta verkkoa.

(Microsoft Corporation, 13.9.2012)

  • Kohta 1.
  • Kohta 2.
  • Kohta 3.

Ohje Muokkaa

1. Valitse "Virtual Network Manager"

2. Valitse "External" jos haluat ulkoisenverkon.

Valitse "Internal" jos haluat luoda sisäisen virtuaaliverkon.

Valitse "Private" Jos haluat luoda yksityisen verkon.

3. Määritä verkolle nimi ja halutessasi kuvaus. Jos valitsit "External" valitse isäntäkoneen verkkokortti jota haluat käyttää virtuaaliverkossa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.