FANDOM


Snapshot Hyper-V:ssä Muokkaa

Hyper-V:n "snapshot" tekniikka on todella nopea sillä tietoa ei kopioida minnekkään vaan käytössä oleva virtuaalikovalevy lukitaan. Snapshottien ottaminen on yleensä järkevää, mutta niitä ei tulisi säilyttää turhaan. Snapshottien otto vaikuttaa suorituskykyyn sillä levyn käsittely monimutkaistuu ja virtuaalilevy pirstoutuu eri kohtiin isäntäkoneen fyysistä kovalevyä.

Snapshottien ottaminen ja poistaminen onnistuu virtuaalikoneen ollessa käynnissä ja poistaminen näkyy välittömästi. Teknisesti delta-tiedostolle ei tehdä mitään virtuaalisen koneen ollessa käynnissä, vaan delta-tiedoston käyttö jatkuu edelleen. Eli siis poistaminen ei vapauta delta-tiedoston käyttämää levytilaa, vaan muutokset kirjoitetaan edelleen samaan delta-tiedostoon.

Kun snapshotin poistamisen jälkeen Hyper-V konsolista nähdään status kohdassa "merge" ja prosenttilukema. Tässä vaiheessa Hyper-V yhdistää alkuperäisen virtuaalisen kiintolevyn tiedot ja delta-tiedoston tiedot yhteen. Jos snapshotteja on useita niin poistaminen on vain delta-tiedostojen yhdistämistä.

  • Kohta 1.
  • Kohta 2.
  • Kohta 3.


Ohje Muokkaa

1. Valitse kone ja valitse oikealta alhaalta "Snapshot"

2. Tällä hetkellä oleva tila näkyy tilassa "Now"

3. Voit palata edelliseen valitsemalla halutun "Snapshotin" ja valitsemalla "Apply"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.