FANDOM


Hyper-V Settings-ikkunassa voidaan tehdä muutoksia Virtuaalikoneen ja fyysisen koneen välillä. Asetukset on jaettu kahteen osaan. Server ja User asetuksiin. Server asetuksiin kuuluvat: Virtual Hard Disk, Virtual Machine ja NUMA Spanning. User asetuksiin kuuluvat: Keyboard, Mouse Release Key, User Credentials, Delete Saved Cerentials ja Reset Check Boxes.


Virtual Hard Disk asetuksessa voidaan määrittää virtuaali kovalevyn vakio tiedostosijanti fyysisellä koneella.

Vhd2

Virtual Machine Määrittää vakio tiedostosijainnin virtuaalikoneelle

Vm

NUMA Spanning (Non-Uniform Memory Access) auttaa monen virtuaalikoneen yhtäaikaisessa käytössä ja virtuaalikoneiden mustin määrän kanssa. Tämä asetus voi rasittaa konnetta.

Numa

Keyboard Näppäin yhdistelmien asetukset fyysisen- ja virtuaalikoneen välillä.

Keyboard

Mouse Release Key Hiiren vapauttaminen virtaalikoneelta fyysiselle koneelle

Mouse

User Credentials Virtuaalikoneen käyttäjävaltatitojen automaattinen tallennus.

Ucred

Delete Saved Credentials Tallennettujen valtatietojen poisto

Deucred

Reset Check Boxes Huomautus ikkunoidan palautus.

Rechebo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.